Üldinfo

Üldinfo

VARJUPAIGATEENUS:

Varjupaigateenus on sotsiaalteenus, mida korraldab kohaliku omavalitsuse üksus ja mille eesmärk on kindlustada ajutine ööbimiskoht täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma. Ajutises ööbimiskohas peab olema tagatud voodikoht, pesemisvõimalus ja turvaline keskkond.

Seda, kui kaua ajutist peavarju pakutakse, otsustab varjupaik sisekorraeeskirjade järgi.

Teenuse saajal on võimalik viibida ööbimiseks ettenähtud ruumides kell 18–9.

Hommikul tuleb ööbimiskohalt lahkuda kell 9.00.

Varjupaigas on võimalik pesta ennast, oma riideid ja valmistada toitu.

Alkohoolsete ja narkootiliste ainete tarvitamine on varjupaigas keelatud.

Samuti ei lubata varjupaiga voodikohtadel ööbida nende ainete mõju all olevatel isikutel.

PÄEVAKESKUS:

Päevasel ajal on peavarjuta jäänud inimestel võimalik viibida päevakeskuses, kus neil on võimalik kasutada duširuumi, kööki ja puhkeruumi. Samuti on tööpäevadel võimalik pöörduda sotsiaaltöötaja poole, kes nõustab sotsiaalsetel teemadel ja abistab ametlikes asjaajamistes.

Teenuse saajal on võimalik viibida päevakeskuse ruumides kell 9–18.

Lisainfo

Suur-Posti 18/1 ja 18b, Pärnu, 80018

Avatud ööpäevaringselt

parnu@parnuvarjupaik.eu, +372 4442774 (korrapidaja)

annely@sotsiaalnekaasatus.eu, +372 58414384 (Annely Palmiste – varjupaiga juhataja)

Pilte varjupaigast ja päevakeskusest